Nieuwe patiënt

Afspraak

Nieuwe patiënten moeten altijd eerst telefonisch een afspraak maken op het nummer 09 230 80 37.
Wij zijn bereikbaar van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u00.

Annuleren

Als u een afspraak niet kan nakomen vragen wij u vriendelijk ons hiervan tenminste 24 uur op voorhand te verwittigen. Op deze manier kunnen we een andere patiënt helpen en voor u een andere afspraak maken op een gunstiger tijdstip. Bij het niet nakomen van uw afspraak of het laattijdig annuleren, zijn wij genoodzaakt hiervoor een vergoeding aan te rekenen.

Bij elke afspraak

Bij elke afspraak dient u zich met uw identiteitskaart of kidsID aan te melden aan het aanmeldpunt. Gelieve hiervoor 5 minuten vóór uw afspraak aanwezig te zijn.

Vragenlijst

Wij vragen nieuwe patiënten om de vragenlijst af te printen en ingevuld mee te brengen bij uw eerste behandeling.

Wachtdienst

0903 39969

(Betalend nummer)
Weekends en feestdagen, tussen 9u00 en 18u00 uur.

De wachtdienst is een dienstverlening aan patiënten om urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen. De wachtdienst levert dus uitsluitend noodbehandeling. De behandelde patiënten krijgen steeds een verslag van de behandeling mee voor hun huistandarts. De interventies zijn NIET gratis. Tijdens de georganiseerde wachtdienst hanteren alle tandartsen de geldende conventietarieven, voor zover de behandelingen opgenomen zijn in de nomenclatuur.